ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 38ου Δ/Σ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ : eclass.sch.gr

ANGELA KARALIS ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ: Το link του μαθήματός της στο eclass είναι : eclass.sch.gr/courses/9520028104. Όσοι μαθητές έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Σύνδεσμο μπαίνουν στην διεύθυνσή της, πάνε στο ανάλογο μάθημα και κάνουν εγγραφή για να δουν τις ασκήσεις που έχουν ήδη ανέβει.

ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ : eclass.sch.gr

Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί ανεβάζουν πλέον τα μαθήματά τους μόνο στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μην περιμένετε mails για την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

ΒΛΑΝΤΗ ΜΑΙΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Γ ΤΑΞΗΣ : eclass.sch.gr/courses/9520073109 . H κα ΒΛΑΝΤΗ χρησιμοποιεί τόσο τα mails όσο και το eclass.

ΚΟΛΥΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Δ ΤΑΞΗ : e-me.edu.gr/vkolyva/groups H κα ΚΟΛΥΒΑ χρησιμοποιεί τόσο τα mails όσο και το e-me.

ΓΚΡΙΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ E TAΞΗ :e-me.edu.gr Ο κος ΓΚΡΙΕΛΑΣ χρησιμοποιεί τόσο τα mails όσο και το e-me.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Β ΤΑΞΗ: e-me.edu.gr H κα ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ χρησιμοποιεί τόσο τα mails όσο και το e-me.

ΔΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ :Με email

ΣΙΓΑΛΑ ΚΑΣΙΑΝΗ ΣΤ ΤΑΞΗ : e-me.edu.gr H κα ΣΙΓΑΛΑ χρησιμοποιεί τόσο τα mails όσο και το e-me.

ΣΤΑΥΡΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΚΩΝ : Για την Ε τάξη το link είναι eclass.sch.gr/courses/9520026111 και για την ΣΤ είναι: eclass.sch.gr/courses/9520073107

ΣΟΥΛΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΕ 70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Στο eclass.sch.gr

ZΕΖΑ ΑΝΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΩΓΗΣ : Με email

Παρακαλείσθε όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή σε κάποια Ψηφιακή Πλατφόρμα να μπείτε και με τον κωδικό του παιδιού σας να κάνετε την εγγραφή στα μαθήματα του σχολείου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ενεργοποιεί ψηφιακά εργαλεία που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας – χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων, οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:

? Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.

? Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό, έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το Υπουργείο).

Το Υπουργείο συνεχίζει να διερευνά και άλλες μεθόδους και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους μαθητές. Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με γνώμονα ιδίως τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια, την τεχνική δυνατότητα ταυτόχρονης εξυπηρέτησης του μέγιστου αριθμού χρηστών και το φιλικό περιβάλλον εγκατάστασης και χρήσης, καθώς και την εμπειρία από την επιτυχή εφαρμογή τους ? για ανάλογο σκοπό και σε αντίστοιχη κλίμακα ? σε άλλες χώρες.

Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων και μαθητών σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αποκλειστικά για τον σκοπό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ? εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονεών ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ? επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).

Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.

Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

Ανακοίνωση 2ης ξένης γλώσσας για μαθητές Δ’ δημοτικού

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την υπεύθυνη δήλωση για την προτίμηση διδασκαλίας 2ης ξένης γλώσσας για την χρονιά 2020-2021

http://grafis.sch.gr/index.php/s/Cy8RinF10j4bWVa/download

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε την σχετική εγκύκλιο.

Συμπληρώστε την υπεύθυνη δήλωση και στείλτε τη στο mail του σχολείου mail@38dim-peiraia.att.sch.gr .